List of M.Phils supervised by  Muraleedharan Damodaran

 

 • Amrutha B V (2007)

 • V K Arya (2006)

 • Sinyy G Benjamin(2004)

 • M.P. Umakrishnan (2004)

 • V .S.Salini (2004)

 • M.Jaya (2003)

 • L.Renjana Devi (2003)

 • Thomas George (2002)

 • S.V Veena (2001)

 • Saji Baby (2001)

 • R. Geetha (2000)

 • S. Lisha Vijayan (2000)

 • M.S. Lakshmy (1999)

 • Libi Gopinath (1999)

 • S.Sindhu (1995)

 • Chitra Radhakrishnan (1995)

 • V S Ajitha (1994)

 • H.Rajeswary (1992)

 • A.K.Sreedevi (1991)

 • M. Premeela (1989)

 • M.A. John (1988)

 • K.George Abraham (1986)

 • D.Mohana Kumar (1983)

 • Raji Raghavan (1982)